Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług pogrzebowych.

 • Całodobowy transport zmarłych z domu do chłodni, transport krajowy i zagraniczny
 • Przygotowanie zmarłego do pochówku (ubieranie, kosmetyka, zabezpieczenie)
 • Bezgotówkowe rozliczanie w ramach zasiłków pogrzebowych
 • Zgłaszanie i ustalanie terminów pogrzebów w biurach parafialnych
 • Uiszczanie opłat cmentarnych w imieniu klienta
 • Dowóz księży na cmentarze
 • Duży wybór trumien, urn, tabliczek, krzyży
 • Organizacja kremacji
 • Profesjonalna obsługa pogrzebów we wszystkich obrządkach wyznaniowych
 • Oprawa muzyczna
 • Zlecenie druku nekrologów
 • Wieńce i wiązanki z bezpłatnym dowozem na cmentarz
 • Udział mistrza ceremonii pogrzebowej
 • Przewóz uczestników pogrzebu
 • Ekshumacje